Dėkojame, kad kreipėtės!!
Netrukus peržiūrėsime jūsų paraišką.
Mūsų komanda susisieks su jumis per 3–5 darbo dienas.
Done
English Русский

Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.probrofranchise.com (toliau – Interneto svetainė) lankytojai (toliau – Lankytojai).

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, prisijungia prie Interneto svetainės ir (ar) suveda ten savo asmens duomenis. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.

2. Kokią informaciją mes renkame?

Jums apsilankius mūsų Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

 • informaciją, kurią Jūs pateikiate Interneto svetainėje pildydami Kontaktų skiltį, įskaitant vardą, pavardę, šalį, elektroninio pašto adresą, telefono numerį;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate, registruodamiesi Interneto svetainėje pildydami skiltį Aplikuoti siekiant tapti PRO BRO franšizės pagrindu veikiančiu partneriu, įskaitant vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, adreso duomenis, Jūsų užpildytą informaciją apie finansus ir patirtį, taip pat apie teritoriją, kuria domitės, ir objektų skaičių;
 • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;
 • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ar su mumis bendraudami.
3. Slapukai

4. Jūsų asmens duomenų naudojimasDauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį šios Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis.

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.
Mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis:

 • tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir jose teikiamomis paslaugomis;
 • pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;
 • mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra Jums reikalinga, siuntimui paštu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu arba pakeisdami nustatymus savo paskyroje).
5. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie mūsų siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, mes galime elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su PRO BRO grupės įmonių prekėmis ir paslaugomis.

Jeigu Jūs sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, informuodami mus el. pašto adresu info@probrofranchise.com ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

6. Duomenų atskleidimas

Mes pasitelkiame IT paslaugų bendroves, kurios padeda mums teikti paslaugas. Šios bendrovės tvarko Jūsų duomenis tik pagal mūsų pavedimą sutartiniu pagrindu ir negali naudoti Jūsų duomenų savo tikslams.

Taip pat Jūsų duomenys, sugeneruoti slapukų pagalba, yra perduodami kitiems duomenų valdytojams, kurie savarankiškai tvarko duomenis, pvz., Google, Facebook, Hotjar, Atkreipiame dėmesį, kad šie duomenų gavėjai, nors ir yra įsisteigę ES teritorijoje, gali toliau perduoti duomenis už ES ribų, pvz., į JAV, kur duomenų saugos reikalavimai nėra tokie griežti, kaip ES.

Kiti atvejai, kai mes galėtume atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, pvz., teisininkams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms);
 • ketinant parduoti bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Mes taip pat turime teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis kitoms grupės bendrovėms, jeigu tam yra teisėtas tikslas ir pagrindas. Grupės bendrovės ir jų kontaktai yra pateikiami čia www.probrogroup.com

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių reklamos turinį.

Mūsų Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines (įskaitant mūsų partnerių svetaines). Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, nuorodos neturi būti suprantamos taip, kad mes, mūsų Interneto svetainė yra siejamos ar susijusios su tokiomis svetainėmis.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

Bet kokia informacinėje medžiagoje mūsų pateikta nuoroda į svetainę nereiškia, kad mes ją palaikome. Jei norite prisijungti prie trečios šalies interneto svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, galite tai daryti savo pačių rizika.

7. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

8. Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija:

 • duomenų tvarkymo tikslai;
 • atitinkamų asmens duomenų kategorijos;
 • duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys, visų pirma duomenų gavėjai trečiosiose valstybėse arba tarptautinės organizacijos;
 • kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • jei duomenys bus renkami ne tiesiogiai iš Jūsų, visa turima informacija apie jų šaltinius.

Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus.

Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

9. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Jūs taip pat turite teisę, pateikęs mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdami papildomą pareiškimą.

10. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“)

Be to Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš žemiau nurodytų priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma privaloma prievolė tą padaryti.
11. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

  • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
  • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
  • Mums nebereikia Jūsų duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių.

12. Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma.

13. Teisė nesutikti

Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara, tikslais.

14. Pretenzijos

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisė yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu info@probrofranchise.com. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

15. Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie Internetinės svetainės.

16. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Galite pasižiūrėti į datą
„Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

17. Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

UAB „PRO BRO Express“ Bendrovės kodas 305735989
PVM mokėtojo kodas LT100014047410
Buveinės adresas – Laisvės pr. 77B, Vilnius LT47 7300 0101 6734 5841, Swedbank, AB
Tel. + 370 620 36633
El. paštas info@probrofranchise.com

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2021 08 11.